ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจ เจริญ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี หรือ 5 ทศวรรษโดยมผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป และจัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รวมทั้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้น สุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th ,www.techno.ru.ac.th และ Google Meet ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
ภาพถ่ายอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปฟ้า (ทลายโจร) รามคำแหง” บรรยายออนไลน์ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย AM๓๑๐๕
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ๔๐ หน่วยกิต
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุกคณะ)