ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔๘ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้นำการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ณ ห้องบรรยาย AM๓๓๐๑

วันที่ ๑๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย รามคำแหงร่วมกับสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๒ ปี และจัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม พญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุกคณะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๖ รายการ
เรื่อง ขายทอดตลาดรถตู้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน อย ๖๙๐๖ กทม ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ช่องทางติดตามข่าวสาร

สาขาฯ อำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนภาษา