ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 2/2566

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
16 มี.ค. 67
09.00-12.00
13.00-16.00
17 มี.ค. 67
09.00-12.00
13.00-16.00
 
RAM1132
 
LAW1102(LAW1002)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
   
 
CDM2105
 
POL3311
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
MCS3354
POL2302
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
กดเพื่อเข้าห้องเรียน