แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

รายละเอียดหลัดสูตรคลิกที่นี่

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙- ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี