ขยายการรับสมัครนักศึกษใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ประกาศการขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน คลิกที่นี่