เปลี่ยนภาษา

 

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มิถุนายน 2567

รายละเอียดคณะนิติศาสตร์ โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
- รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2567
รับสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
- ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2567
- ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2567
- ติดต่อสอบถามโทร : 045-523515 หรือ 081-3901011

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (วิชาโทภาพยนตร์ฯ) ส่วนภูมิภาค โดยแบบฟอร์มการสำรวจนี้ คณะสื่อสารมวลชน มีความตั้งใจจะนำข้อมูลเบื้องต้นไปดำเนินการหลักสูตร ภายใต้โครงการพิเศษ ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจในหลักสูตรดังกล่าวศึกษารายละเอียด และ ลงรายชื่อ/สาขาวิทยบริการฯ ได้ที่ https://mac.ru.ac.th/form-survey/

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 2/2566 สัปดาห์ที่ (10) บรรยายวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567