เปลี่ยนภาษา

 

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มิถุนายน 2567

รายละเอียดคณะนิติศาสตร์ โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
- รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2567
รับสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
- ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2567
- ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2567
- ติดต่อสอบถามโทร : 045-523515 หรือ 081-3901011

แบบสำรวจความต้องการเพื่อเปิดการเรียนการสอน โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 บรรยายสด วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00 - 17.00 น. แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ หลักสูตร 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 150,000 บาท แบ่งจ่าย 6 งวด

ลงชื่อได้ที่นี่....

แบบสำรวจความต้องเพื่อเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร สาธารณสุข(ส.ม.) รุ่นที่ 2 บรรยายสด วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 08.00 - 12.00 น. 
การเรียนเแบบ Block Course
หลักสูตร 2 ปี
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 165,000 บาท แบ่งจ่าย 7 งวด

สนใจศึกษาต่อลงชื่อได้ที่นี่...

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (วิชาโทภาพยนตร์ฯ) ส่วนภูมิภาค โดยแบบฟอร์มการสำรวจนี้ คณะสื่อสารมวลชน มีความตั้งใจจะนำข้อมูลเบื้องต้นไปดำเนินการหลักสูตร ภายใต้โครงการพิเศษ ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจในหลักสูตรดังกล่าวศึกษารายละเอียด และ ลงรายชื่อ/สาขาวิทยบริการฯ ได้ที่ https://mac.ru.ac.th/form-survey/

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 2/2566 สัปดาห์ที่ (13) บรรยายวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567