ตารางบรรยายสรุปสาขาอำนาจเจริญ 1/2564

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
4 ธ.ค. 64
09.00-12.00
13.00-16.00
5 ธ.ค. 64
09.00-12.00
13.00-16.00
 
POL1101
   
     
   
 
MGT2101
   
   
งดบรรยาย
 
 
MGT3102
 
   
 
 
POL2102
 
   
   

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (8) บรรยาย วันที่ 4 ธันวาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (7) บรรยาย วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (6) บรรยาย วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (5) บรรยาย วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (4) บรรยาย วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (3) บรรยาย วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (2) บรรยาย วันที่ 24 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (1) บรรยาย วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

นักศึกษาควรลงชื่อเข้าใช้ผ่าน @rumail.ru.ac.th ถึงจะสามารถเข้าฟังการบรรยายในแต่ละวิชาได้
คู่มือการใช้งาน Rumail สามารถสมัครได้ที่นี่...