ตารางบรรยายสรุปสาขาอำนาจเจริญ 1/2564

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
8 ม.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
9 ม.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
 
MGT3203
 
ECO1121 (ECO1101)
   
   
 
LAW2102 (LAW2002)
 
POL2109
   
 
 
MCS2151
MGT3405
 
 
 
MGT3412
POL4348
 
   
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (9) บรรยาย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (8) บรรยาย วันที่ 4 ธันวาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (7) บรรยาย วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (6) บรรยาย วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (5) บรรยาย วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (4) บรรยาย วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (3) บรรยาย วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (2) บรรยาย วันที่ 24 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2564 สัปดาห์ที่ (1) บรรยาย วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
นักศึกษาควรลงชื่อเข้าใช้ผ่าน @rumail.ru.ac.th ถึงจะสามารถเข้าฟังการบรรยายในแต่ละวิชาได้
คู่มือการใช้งาน Rumail สามารถสมัครได้ที่นี่...