ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 2/2564

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
30 เม.ย.65
09.00-12.00
13.00-16.00
1 พ.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
 
MCS2150 (MCS2100)
   
LAW1102 (LAW1002)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
   
 
RAM1000
 
LAW2116 (LAW2016)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
POL4349
POL3302
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
กดเพื่อเข้าห้องเรียน