ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2566

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
30 ก.ย. 66
09.00-12.00
13.00-16.00
01 ต.ค. 66
09.00-12.00
13.00-16.00
 
LAW1101 (LAW1001)
 
LAW2106 (LAW2006)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
   
 
 
CDM2204 (MCS1250)
 
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
LAW3101 (LAW3001)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
CDM4211 (MCS4190)
MGT4208
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
กดเพื่อเข้าห้องเรียน