ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2566

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
28 ต.ค. 66
09.00-12.00
13.00-16.00
29 ต.ค. 66
09.00-12.00
13.00-16.00
     
RAM1111
     
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
   
 
CDM2102 (MCS2160)
   
     
 
 
MGT3203
 
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน