ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2565

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
1 ต.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
2 ต.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
 
RAM1204
 
RAM1204
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
   
 
ENG2001
 
LAW1103 (LAW1003)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
LAW2110 (LAW2010)
MGT3405
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
กดเพื่อเข้าห้องเรียน