ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2565

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
29 ต.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
30 ต.ค. 65
09.00-12.00
13.00-16.00
     
RAM1132
     
   
       
       
 
 
MGT4207
MCS2151 (MCS2109)
 
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
 
   
POL4348
   
กดเพื่อเข้าห้องเรียน
   
ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2565 สัปดาห์ที่ (14) บรรยายวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 (งดบรรยาย)