ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 2/2565

วันที่
วันเสาร์
วันที่
วันอาทิตย์
11 มี.ค. 66
09.00-12.00
13.00-16.00
12 มี.ค. 66
09.00-12.00
13.00-16.00
   
LAW1102 (LAW1002)
 
RAM1132
 
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
 
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
   
 
MGT2102
 
MCS1250 (MCS2200)
 
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
 
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
LAW3107 (LAW3007)
MCS3152 (MCS3104)
 
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
 
 
POL3330
POL4349
 
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน
คลิ๊กเพื่อเข้าห้องเรียน